Na+/K+ cotransporter

Code

Name

Details

 Image Abreview Publication 

Bafilomycin C1 

Vacuolar-type H+-ATPase inhibitor. Na+,K+-ATPase inhibitor. Macrolide antibiotic agent.

Purity: > 98%

 
 
 
 

2-Methyl Harmine 

Harmane derivative

 
 
 
 
  

Ouabain octahydrate 

Na+/K+ ATPase inhibitor

Purity: > 98%

 
 
 
 
  

Phlorizin 

Potent, competitive SGLT inhibitor

Purity: > 99%